[Catalog] [Manage]

Subject
Message
File
Embed   (paste a YouTube/BitChute URL)
Password   (for post and file deletion)
  • Supported file types are JPG, PNG, GIF, PDF, TXT, MP3, MP4 and WEBM.
  • Maximum file size allowed is 30 MB.
  • Images greater than 250x250 will be thumbnailed.
  • Currently 83 unique user posts.

File: 1619114393022.mp4–(2.67MB, 640x360, 0:29, RegalSpitefulHare-mobile.mp4)
No.939  [Reply]
File: 1619112271438.gif–(1.57MB, 498x278, tenor.gif)
No.938  [Reply]
OnionCommunity Hosting will be shutdonwed on 27 April 2021.

>Due to some users are abusing our hosting we decided to limit onion domains to only 1 per user.
<To the abusing users if you keep abusing our hosting we will keep doing these limitations or we will transfer our hosting to a paid one, we also had hired some moderators to keep checking the sites and suspend the abusing ones so if you abuse our hosting your site will be suspended very soon.

>Update: Due to the abusers we decided to close the hosting service on 27

http://comhostdymd5dd3v4d57mn363iamvqvmade7arsed7objrjldmgesdad.onion/

File: 1617907168464.jpg–(26.97KB, 157x213, 05_kowsize[3].jpg)
No.770  [Reply]
Lubelskie. Z policyjnego magazynu zniknęło 20 tys. paczek papierosów z przemytu
O sprawie jako pierwszy napisał „Tygodnik Zamojski” informując, że szacowana wartość zaginionego towaru to ponad 200 tys. zł. Z policyjnego magazynu miało zniknąć blisko 20 tys. paczek papierosów.
https://www.dziennikwschodni.pl/zamosc/lubelskie-z-policyjnego-magazynu-zniknelo-20-tys-paczek-papierosow-z-przemytu,n,1000286957.html
milicyjnei kurwy przestaniesz sie bac będziesz z niei sie śmiać ㋛
13 posts omitted. Click Reply to view.
¨ No.906
1618865032876.jpg–(16.29KB, 120x160, c1e301[1].jpg)
JEBAĆ KURWE POLICJE
"Tłukli mnie jak worek treningowy". Mieszkaniec Gorzowa oskarża policjantów o pobicie
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-04-19/tlukli-mnie-jak-worek-treningowy-mieszkaniec-gorzowa-oskarza-policjantow-o-pobicie/?ref=slider
milicyjnei kurwy przestaniesz sie bac będziesz z niei sie śmiać ㋛
¨ No.922
1618945352546.jpg–(14.57KB, 150x200, 144904[3].jpg)
Tak polski kontrwywiad wojskowy obciąga kutasa
Niebezpiecznik
@niebezpiecznik
7h
Wyciekły dane ponad 20 000 funkcjonariuszy i pracowników m.in.:
👮🏻‍♀️Policji i CBŚP
🕵️‍♂️Służby Ochrony Państwa
🤑Skarbówki
🧯Straży Granicznej i Pożarnej
niebezpiecznik.pl/post/wycie…
https://nitter.fdn.fr/niebezpiecznik/status/1384469616701935616#m
https://coub.com/view/5b72h
¨ No.928
1619021896132.jpg–(14.24KB, 150x200, 194270[3].jpg)
Jebac kurwe policje
Policjant zagubił broń służbową
http://gniezno24.com/aktualnosci/item/23260-policjant-zagubil-bron-sluzbowa
milicyjnei kurwy przestaniesz sie bac będziesz z niei sie śmiać ㋛
83 KB
¨ No.937
1619111571396.jpg–(14.76KB, 150x200, 730497[1].jpg)
JEBAĆ KURWE POLICJE
28-latek wzniecił w nocy pożar na komendzie policji w Inowrocławiu. Został obezwładniony. Ogień ugasili policjanci [zdjęcia]
https://expressbydgoski.pl/28latek-wzniecil-w-nocy-pozar-na-komendzie-policji-w-inowroclawiu-zostal-obezwladniony-ogien-ugasili-policjanci-zdjecia/ar/c15-15574277

"Prawdziwe psy gdańskie" trafią pod sąd. Policjanci nagrywali groźby i przemoc, których używali
https://dziennikbaltycki.pl/prawdziwe-psy-gdanskie-trafia-pod-sad-policjanci-nagrywali-grozby-i-przemoc-ktorych-uzywali/ar/c1-15575713
milicyjnei kurwy przestaniesz sie bac będziesz z niei sie śmiać ㋛

File: 1619109509471.jpg–(703.67KB, 3000x1818, c1a8c5b12e0e6a1e39407fd089252f82.jpg)
No.931  [Reply]

1 post omitted. Click Reply to view.
¨ No.933
1619109725438.jpg–(1.42MB, 1800x1200, Undressable_x549x.jpg)

¨ No.934
1619109783672.gif–(15.17MB, 352x640, s6rumh8zdk.gif)

¨ No.935
1619109841476.jpg–(241.90KB, 1633x2449, rideqg458i.jpg)

¨ No.936
1619110164188.jpg–(207.37KB, 1071x1600, 1613859269683.jpg)


File: 1615829216323.mp4–(11.29MB, 1920x1080, 2:38, Bongo Bong_1080p.mp4)
No.519  [Reply]
This is a great song from my childhood. Please listen and enjoy.
¨ No.520
>>519
lol internet
¨ No.929
1619031159284.jpg–(360.89KB, 1024x1029, tmp.jpg)
Me Gustas Tu
¨ No.930
1619038661099.mp4–(26.41MB, 352x288, 2:40, Manu Chao - Me Gustas Tu.mp4)
>>929
Manu Chao - Me Gustas Tu

File: 1619011911085.jpg–(387.35KB, 1280x720, tor-is-like-an-onion-onions-have-layers.jpg)
No.927  [Reply]
Version
Tor Browser 10.0.16
Release Date
April 20 2021
For the most up-to-date information about this release, visit our website.
Release Notes
* Windows + OS X + Linux
* Update Firefox to 78.10.0esr
* Update NoScript to 11.2.4
* Bug 40007: Update domain fronting config for Moat [tor-launcher]
* Bug 40390: Add Burmese as a new locale [tor-browser]
* Bug 40408: Disallow SVG Context Paint in all web content [tor-browser]

File: 1618979795473.png–(710.55KB, 833x1091, Pussycat.png)
No.924  [Reply]
File: 1618942544573.png–(129.89KB, 1284x936, chip.png)
No.921  [Reply]
This is neat.

>An endless randomised algorithmic Chiptune composition by Vitling aka Demoscene Time Machine

https://www.vitling.xyz/toys/autotracker/
<